Steng
lock and key

Logg inn på din konto

Account Login

Glemt passord?

Fakta om ruskjøring

Ruspåvirkning er en medvirkende årsak til mange dødsulykker, både ved påvirkning av alkohol og påvirkning av andre stoffer.

Ruspåvirkning forekommer i flere av ulykkene sammen med høy fart og manglende bruk av sikkerhetsutstyr. I 22% av ulykkene i 2007 var minst en av førerne ruspåvirket. (”Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2007” Vegdirektoratet 2008)

Rus hos bilførere er, sammen med fart, regnet for å være den enkeltfaktoren som øker risikoen for trafikkulykker mest. Anslagsvis kan man si at det hver dag kjøres mellom 10.000 og 15.000 turer med promille på norske veier. Forskning viser at tallet på hvor mange som blir innblandet i personskadeulykker stiger dramatisk jo mer alkohol føreren har i blodet. Førere i alderen 18-24 er spesielt utsatt. Dersom disse førerne har en alkoholkonsentrasjon på mer enn 0,5 promille, øker risikoen for å bli drept med hele 900 ganger.

Råd om ruskjøring på Politi.no

For mer informasjon se:

www.ma-norge.no
MA-Norges egen hjemmeside med informasjon om trafikksikkerhet, fyllekjøring, alkolås med mer.

www.ma-ungdom.no
MA-Ungdom jobber for å skape spennende, rusfrie arenaer for ungdom. Organisajonen jobber for en rusfri trafikk med spesielt fokus på forebyggende arbeid blant ungdom.

www.mhf.se
MHF:s (MA-Norges søsterorganisasjon i Sverige) egen hjemmeside med mye fakta om fyllekjøring og om trafikksikkerhet generelt.

www.vegvesen.no
Statens Vegvesens egen hjemmeside. Klikk på ”trafikksikkerhet” og du finner mye informasjon!

www.drugsmart.com
Riksorganisasjonen SMART (Samverkan Mot Alkohol och Rus i Trafiken), har som mål å gi personlig støtte for ofre ved alkohol- og rusrelaterte trafikkulykker.

www.tryggtrafikk.no
En trafikksikkerhetsorganisasjon som fungerer som et bindeledd mellom frivillige aktører og de offentlige myndighetene som har ansvar for trafikksikkerheten.

www.trafikkogskole.no
Trafikkogskole.no er Trygg Trafikks nettside mot grunnskolen og den videregående skole. Her kan du gjøre interaktive oppgaver innenfor ulike trafikktemaer. I tillegg finner du filmer, quiz, spill og tester.

www.actis.no
Actis er en paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner og sammenslutninger innen rusfeltet.

www.madd.org
Mothers Against Drunk Driving. Amerikansk forening startet 1980.

www.avogtil.no
Av-og-til jobber med å sette fokus på alkoholfrie soner, blant annet trafikk.

www.shdir.no/rusmidler
Helsedirektoratets hjemmeside, avdeling rusmidler.

www.toi.no
Transportøkonomisk Institutt er et nasjonalt senter for samferdselsforskning med ansvar for å drive og fremme denne forskningen til nytte for norsk samfunns- og næringsliv.

www.sirus.no
Statens Institutt for Rusmiddelforskning er en forskningsfaglig selvstendig institusjon som har som formål å utføre forskning som kan bidra til økt kunnskap omkring bruk og misbruk av rusmidler og andre avhengighetsskapende midler.

www.ssb.no
Statistisk Sentralbyrå.

www.ltn.no
Landsforeningen for Trafikkskadde?.