Steng
lock and key

Logg inn på din konto

Account Login

Glemt passord?

Konkurransen

Konkurransens fire faser:

1. KickOff
Vi kommer til alle påmeldte skoler ved oppstarten av deres prosjektperiode. KickOff varer ca. en dobbel skoletime hvor vi informerer om temaet ruskjøring og om konkurransen.

2. Prosjektgjennomføring
Etter KickOff er det opp til hver enkelt skole å velge hvordan og hvor mye man ønsker å jobbe med konkurransen. Elevene velger selv hvilket format de ønsker å bruke (film, video, reklame, sang, dans, tablå, plakater etc). Kampanjen skal på best mulig måte presenterer problemstillinger rundt promillekjøring, rus og ungdom. Kampanjen skal også peke på innfallsvinkler til hvordan ruspåvirket kjøring kan motvirkes og forhindres.

3. Innsending av bidrag
Frist for innsending av bidrag er 1. april. Hver skole kan levere opp til fire bidrag og innsendingen skjer via post til MA-Ungdom, Pb 752 sentrum, 0106 Oslo eller elektronisk til Line.Langaas@ma-norge.no. Les Retningslinjer Death Trip, som også blir sendt til alle kontaktpersoner hos deltakende skoler.

Death Trip logo (pdf). For andre format, og MA-Ungdom/MA- logo ta kontakt på Line.Langaas@ma-norge.no.

4. Finalen
Av alle de innsendte bidragene vil en utvelgelseskomite velge ut de 10 beste bidragene som går til finalen. Finalen finner sted i Oslo i starten av mai. For hvert finalebidrag dekker DeathTrip reise og opphold for en lærer og fire elever.

Juryen kårer vinnere basert på følgende prinsipper:
Den gruppa som best har satt seg inn i, og forstått, ruskjøring som et trafikksikkerhetsproblem.
Den gruppa som har foreslått de mest anvendbare og nytenkende virkemidler/tiltak for å hindre ruskjøring.
Den gruppa som har vist det beste bidraget ut ifra målsetningen om å påvirke andre ungdommers holdning til det å kjøre i ruspåvirket tilstand.

Premiene bli fordelt slik:
1. plass:       30.000 kr
2. plass:       15.000 kr
3. plass:       5.000 kr